Årets generalforsamling afvikles i Jetsmark Idrætscenter 
ONSDAG D. 13. MARTS 2024 kl. 19.00-20.30

Dagsorden i henhold til vedtægterne: Vedtægter (svommeklubbenjet.dk)

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest onsdag d. 28. februar 2024 på formand@svommeklubbenjet.dk 

Kom og bak op om Svømmeklubben JET - der er altid brug for frivillige hænder til store og små opgaver - jo flere vi er, desto sjovere er det  
Hold i dag

Instagram